Co je to finanční gramotnost?

09.02.2023
Jsem moc rád a vděčný, že mám mnoho pozitivních reakcí na mé krátké příspěvky. Velice rád zde uvádím informace (jednoduchá vysvětlení), které si žádáte, např. co vlastně pojem finanční gramotnost znamená.

Finanční gramotnost.

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Tento soubor ovšem není pevně definován a konkrétní definice finanční gramotnosti se ve světě různí.
Finanční gramotnost - můžeme definovat jako soubor znalostí, dovedností a postojů nezbytných k dosažení finanční prosperity prostřednictvím zodpovědného finančního rozhodování.

Co patří do finanční gramotnosti?
Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost' peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Proč být finančně gramotný?
Finanční gramotnost by měla naučit lidi rozumět penězům. Ti potom musí peníze investovat tak, aby klesající hodnota papírových bankovek nezměnila skutečný majetek daného člověka. Jakmile budete znát funkci peněz, je zde velice nízká pravděpodobnost, že zkrachujete nebo skončíte na mizině.

Jaká vlastnost je při rozhodování o osobních financích podstatná?
Porozumění osobním financím může rozhodnout o tom, zda se staneme bohatými nebo ne. Zda budeme závislý převážně na rozhodnutí zaměstnavatele a nebo se sami budeme rozhodovat co, kdy a jak v životě chceme.

Co je to rodinný rozpočet?
V podstatě se jedná o soupis všech plánovaných příjmů a výdajů, určení, zda příjmy pokryjí výdaje, podle potřeby přehodnocování a přizpůsobení výdajů a v neposlední řadě také aktualizace rozpočtu. Sestavení rodinného rozpočtu je tedy podobné tvorbě rozpočtu firem, které porovnávají příjmy a výdaje za účelem zisku.

#financnigramotnost #financnianalyza #financniporadce #financnirezerva
#finance ##ekonomika #zajisteni #rodina #deti #duchod #inflace #penize #sporeni #penze #renta #bohatstvi #rozpocet #hasici #armada #izs #policiecz #collegascz