https://davidstrnadcz.cms.webnode.cz/co-nabizim/

            Čím vám mohu být přínosný 

Vyřeším s Vámi financování Vašeho bydlení, pojištění veškerého majetku a nezapomenu pokrýt Vaše životní rizika. Nepodceňuji finanční plán pro věci blízké i budoucí. Záleží mně i na Vašem zajištění v důchodovém věku nebo řešení důležitých životních situací.

IŽivotní pojištění

 • Rizikové životní pojištění
 • Rezervotvorné životní pojištění
 • Úrazové pojištění dětí


je taková pojistná smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které se pojistitel zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě pracovní neschopnosti, doby nezbytného léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci následkem úrazu, v případě invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, závažných onemocnění a dalších připojištění nebo tuto částku zaplatit oprávněné (obmyšlené) osobě v případě úmrtí pojištěného. Pojištěný platí za tuto smlouvu v pravidelných dohodnutých intervalech pojistné. 

Úvěry, Půjčky, Financování

 • Hypoteční úvěr
 • Stavební spoření
 • Úvěry

Cizí kapitál bývá levnější, a to ne jen pro firmy a živnostníky. Například hypoteční úvěr na vlastní bydlení je považován za jednu z nejrozumnějších investic do své budoucnosti. Avšak, stejně tak jako nám cizí kapitál může dopomoci k našim snahám a cílům, dokáže i velmi znepříjemnit život a je vždy velmi důležité využívat cizí kapitál s nejvyšší obezřetností a rozmyslem. Dnešní doba nás mnohdy nabádá k pořizování věcí které nepotřebujeme, za peníze které nemáme. Když poté kráčí ruku v ruce čím dál dostupnější nabídky cizího kapitálu v podobě půjček a úvěrů, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vždy každý krok důkladně promyslet.

Investice

 • Podílové fondy
 • Zlato a stříbro
 • Akcie
 • Dluhopisy


Investice je pojem z ekonomické oblasti, na který lze nahlížet různými způsoby. Makroekonomie říká, že investice je díl příjmu vložený do kapitálu tak, že nepřinese okamžitý výnos, ale poskytne užitek v budoucnosti. Takto se investuje část zisku nebo úspory. Investorem může být stát, podnik či jednotlivec.

Neživotní pojištění


 • Pojištění nemovitostí
 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Cestovní pojištění

Pojistné události

 • Aktivní spolupráce v případě pojistných událostí
 • Kontrola plnění ze strany pojišťoven
 • Komunikace s pojišťovnami

Investiční drahé kovy


Dlouhodobé udržení hodnoty

U investování je potřeba vybrat i správnou formu. Znáte papírové zlato a fyzické zlato?

Pro dlouhodobé investice

Zlato si udržuje hodnotu v napjaté ekonomické i společenské situaci, krizi a konfliktu.

Zlato může sloužit z dlouhodobého hlediska jako uchovatel hodnoty před inflací.

Firemní pojištění

> Průmysl

> Profesní pojištění

> Logistika

> Zdravotnictví

> Služby

> Majetek

> Podnikání

> Zemědělství

Bankovní produkty


 • Bankovní účet
 • Spořicí účet
 • Terminovaný účet 

S klienty vždy buduji dlouhodobé osobní vztahy, které jsou nezbytné pro kvalitní finanční plánování. V prvním kroku poznávám Vaše finanční přání a následně připravím možnosti, které jsou pro Vás nejperspektivnější.

Neuslyšíte ode mne jen to, že se bude vždy dařit, ale seznámím Vás s případnými riziky a naučím Vaše finance těmto rizikům čelit. Dbám na to, abych svým klientům zhodnocoval a chránil prostředky i v "horších časech". Právě tehdy se totiž projeví, kdo investoval chytře a kdo ne.