Novinky a zajímavosti

Co je smyslem pojištění?
Jeho hlavním smyslem je finančně zabezpečit pojištěné osoby před následky nejrůznějších životních situací. "Kéž bych byl pojištěný!" Věta, kterou lze slýchat poměrně často. Lidé se pojištění vyhýbají obloukem, přičemž se domnívají, že jim se nic zlého nemůže stát.
Kdy má smysl životní pojištění?
V podstatě pokaždé v případě...

Co je pojištění? Pojištění je finanční služba, jejímž cílem je tlumit finanční dopad určitých negativních událostí. Základním principem pojištění je rozložení výdajů na úhradu nějakého negativního jevu (například havárie, živelná pohroma, zcizení, ztráta a další) na delší časové období do pravidelných splátek.

Jsem zde abych Vás provedl světem financí. Dlouhou dobu jsem sbíral zkušenosti a poznatky a díky tomu jsem se stal profesionálem v oblasti pojištění a investic. Pomáhám lidem plnit jejich sny a řešít jejich problémy. Jsem hrdý na každého mého klienta, který má odvahu řešit své smlouvy včas a nečekat na to až se něco stane.Dodržuji etický kodex...

Pořád a dokola se setkávám s tím, že se klienti v pojištění příliš neorientují. „Klienti přeceňují nevýznamná rizika, obecně rizika úrazová, a naopak podceňují ta významná, jako je invalidita, závažné onemocnění nebo úmrtí,“. Další chybou bývá, že pojistné částky jsou sjednávány v nízkých hodnotách, které v podstatě nic neřeší. Kombinace uvedených...

"Trhy aktuálně nemohu označit za zdravé a to bude platit pravděpodobně i po většinu roku. Namístě je nadále velká opatrnost.Není proto možné 100% říci jedno aktivum nebo odvětví, kam by zaručeně měli lidé investovat. Rozhodně by však měli své peníze vkládat do aktiv, které jim dávají smysl a mají o nich dostatek informací".Vhodnou investiční...

Pár špatných vzpomínek na výčet všech strašlivých nehod, co člověka můžou potkat. Pachuť na jazyku, možná i husí kůže. Zhruba tohle si může vybavit a pocítit řada lidí v momentě, kdy někdo zmíní pojišťovacího poradce. A přece jsou mezi námi tací, kteří pojištění umí nastavit.Nastavit tak, aby mělo hlavu, patu a smysl. Aby byl klient skutečně krytý...

Studium vysoké školy nebo založení rodiny, je významnou položkou v rodinném rozpočtu. Chcete dětem nastartovat spoření na penzi, které dává smysl?Připravit se včas s tím správným plánem znamená značné úspory. 😉
#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #poradenstvi #profesional #budoucnost #rodina #zajisteni #penze #sporeni #inflace...

Finanční gramotnost Čechů? Je dobrá, nebo naopak špatná? Nechám na každém aby si odpověděl sám.
Finanční gramotnost se zlepšuje, ale stále to není ideální. Je stále mnoho lidí, kteří jsou schopni říci (odpovědět), že úvěr a hypotéka jsou to samé, že akcie a dluhopisy jsou to samé. Že pojištění je jen vyhazování peněz a obzvláště je oblíbená věta...