Specializace na bezpečnostní sbory

ZAJISTĚTE SEBE A SVOJI RODINU

 • Specializace na bezpečnostní sbory (zaměstnance Policie ČR, policisty, hasiče, záchranáře)
 • Kontrola již uzavřených pojistných smluv a i pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli

  tzv. "pojištění na blbost"                                                                                                                                           (např. krytí pojistné udáosti v případě střetu dvou služebních vozidel navzájem apod.)

 • Spolupráce s jednotlivci i celými jednotkami

 • Kontrola správného nastavení životního pojištění                                                                                                (např. krátkodobé/dlouhodobé výpadky příjmustřelná poranění, úraz při výkonu povolání či ve volném čase, autohavárie, trvalé následky úrazu či nemocismrt při výkonu povolání, zajištění rodiny, aj.)
 • Kontrola smluv (již uzavřených) pro všechny členy rodiny ZDRAMA
 • Pomoc při likvidaci pojistných událostí                                                                                                             (hlášení pojistných událostí, komunikace s pojišťovnou, doholed nad plněním ze strany pojišťovny a také případná právní pomoc)
 • Komplexní správa a servis Vašich smluv
 • Bohaté zkušenosti z této oblasti
 • Mnoho spokojených a dlouholetých klientů 
 • Dodržuji etický kodex a jednám vždy v zájmu klienta. 
 • Garantuji kvalitu.