Co vám přinese spolupráce se mnou?

29.07.2022

Není vůbec samozřejmé, že klient si uvědomuje zcela konkrétně, co si přeje. Zároveň bývá rozdíl mezi přáním a potřebou.Klient si přeje například snížit své dluhy. Některé dluhy ale nemusí být "nezdravé" (např. hypotéka), pokud jsou kryté reálnou hodnotou (nemovitost). Ve skutečnosti klientovi může mnohem více prospět (POTŘEBA) přehodnotit své výdaje a nahradit některé výdaje investicí. Důležitý je úvodní rozhovor, kdy poradce klade správné otázky a pozorně naslouchá, snaží se tak odhalit nejen přání, ale i potřeby klienta. Jakmile se definují přání a potřeby, následuje další krok.
B) Analýza současného postupu🤔
Konkrétní kroky vedou ke konkrétním výsledkům.Ne vždy je nutné přidávat nové postupy, nová řešení, někdy stačí s nějakou činností přestat či ji omezit a výsledky se již začnou měnit.
Příkladem může být analýza výdajové stránky. Pokud odhalíme, že je možné snížit některé výdaje jednoduchým úsporným opatřením, klient pocítí změnu již následující měsíc na svém bankovním účtu. Z mého pohledu to může být například úprava nastavení finančních produktů.
C) Návrh řešení🧑‍💻
Následuje příprava návrhu řešení. Pokud má být návrh řešení účinný, musí brát v úvahu všechny stránky osobního finančního účetnictví (osobní finanční rozvahu, přehled příjmů a výdajů, analýzu závazků).
D) Realizace🤝
Je třeba si uvědomit, že sebelepší plán je zcela k ničemu, pokud jej člověk nezačne realizovat.Je na klientovi, zda skutečně chce na svém finančním plánu pracovat a dodržovat stanovené kroky.
Finanční poradenství není zprostř. (prodej) finančních produktů, ale je to mnohem více koučing, analýza, naslouchání, komunikace a inspirace.

#financniporadce #financnianalyza #zivotnipojisteni #pojistenimajetku #investice #inflace #profesional #analytik #rodina #sport #hypoteka #policiecz