Co znamená diverzifikace?

22.06.2022
Co znamená diverzifikace?

Pojem diverzifikace obecně znamená činit něco rozmanitým. V ekonomii se jedná o určitý záměr či strategii, jejíž cílem je snížit investiční rizika tím, že se investice nesoustředí pouze na jeden výrobek, službu, jednu oblast, ale naopak na více různých výrobků, služeb, oblastí.👍
Cílem diverzifikace a například členitého investičního portfolia není nutně zvýšení jeho výnosnosti. Je to spíše přístup, který má zabránit velkým neočekávaným ztrátám.😉 To vychází z logiky, že rozdílné druhy investic budou mít v průměru vyšší výnos a budou investora vystavovat nižšímu riziku, než pokud by byly využity jednotlivě. Diverzifikací je možné snížit nesystematické riziko tak, že lépe se dařící investice znegují dopad těch horších. Aby toho bylo možné dosáhnout, musí jednotlivé prvky portfolia nekorelovat.👌
I malý investor, který si koupí akcie jednoho konkrétního titulu, nese riziko špatného výběru.😬 Může se stát, že hodnota akcie vybrané firmy klesá, i přesto, že ostatní jdou nahoru. Obranou proti takovému riziku je opět diverzifikace.👍 Investor nekoupí jeden akciový titul, ale akcie několika firem z různých odvětví. Když jedna zklame, ostatní mohou celkovou investici ještě zachránit.

          🤔🤔 Jak to máte nastavené / rozdělěné / diverzifikované 🤔🤔
Nejvyšší čas se ujistit, že smlouvy máte správně nastavené ve váš prospěch. Udělejte první krok tím, že ☎️778 888 545 a jistě se dohodneme co a jak pro vás mohu udělat. 

#financniporadce #financnianalyza #investice #inflace #informace #profesional #analytik #financnirezerva #aktualizace #happy #zajisteni #rodina #deti #armada #hasici #hypoteka #uver #izs #bezpecnostnisbor #policiecz