Faktory které ovluvňují cenu (výši pojistného) pojištění nemovitosti a domácnosti

26.05.2022

Tak aby byla pojistná ochrana vašeho obydlí nastavena opravdu efektivně, je třeba správně stanovit pojistnou částku.
Jaká hodnota je ale ta vhodná a optimální?
Taková, která přesně odpovídá hodnotě samotného majetku - tedy nemovitosti, domácnosti nebo věcem se v ní nacházejících. Uvedená částka je pak jedním z hlavních faktorů ovlivňujících výši pojistného.
Právě na ceně za pojištění se však někteří klienti snaží co nejvíce ušetřit a při uzavírání smlouvy pojišťovně vědomě nahlásí nižší hodnotu majetku, než jakou ve skutečnosti má. Dosáhnou tím sice nižšího pojistného, ale už si neuvědomují, že v případě pojistné události bude pojišťovna vycházet nikoliv ze skutečné hodnoty daných věcí, ale z částky ujednané ve smlouvě. Vzniklý rozdíl pak budou muset uhradit z vlastních zdrojů. Jev se nazývá podpojištění a jeho aplikace v praxi vždy znamená poškození nikoliv pojistitele, nýbrž samotného spotřebitele.
#financniporadce #pojistenimajetku #pojistneplneni #aktualizace #happy #profesional #rizika #zivot #rodina #zajisteni #bezpecnost #ochrana #benefit #armada #hasici #policiecz #izs #bezpecnostnisbor #majetek
#dum #byt