Finanční gramotnost 2.část

02.02.2023
Co je smyslem pojištění?
Jeho hlavním smyslem je finančně zabezpečit pojištěné osoby před následky nejrůznějších životních situací. "Kéž bych byl pojištěný!" Věta, kterou lze slýchat poměrně často. Lidé se pojištění vyhýbají obloukem, přičemž se domnívají, že jim se nic zlého nemůže stát.
Kdy má smysl životní pojištění?
V podstatě pokaždé v případě větších životních změn souvisejících s vašimi financemi. Pojistné částky, které jste měli nastavené coby jednotlivci na počátku pracovní kariéry, již totiž jistě nebudou dostačovat ve chvíli, kdy postoupíte na vyšší pracovní pozici či si pořídíte rodinu.
Jak funguje životní pojištění?
Kryje výhradně riziko smrti - v případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna jím určeným osobám pojistné plnění. Je tedy vhodné na zabezpečení nejbližších, ale také pro kombinaci s úvěrem, hypotékou. V takovém případě pak pojišťovna vyplatí plnění přímo bance, která prostředky použije na umoření úvěru.
Proč je dobré mít životní pojištění?
Smyslem životního pojištění není spoření ani výdělek. Jedná se o finanční jistotu v případě nenadále nahodilé události, která může nastat v životě každého člověka. Bohužel se stává, že kvůli vážným onemocněním, úrazům a invaliditě, člověk musí přestat pracovat a po čase nemá možnost sáhnout do dalších rezerv.
Jaké jsou druhy pojištění?
Setkat se zpravidla s těmito typy pojištění: pojištění osob, životní pojištění, cestovní pojištění, úrazové pojištění, nemocenské a sociální pojištění, zdravotní pojištění, pojištění majetku (zejména budov a nemovitého majetku), živelní pojištění, technická pojištění, pojištění přerušení provozu, pojištění proti ...

 

#financniporadce #financnigramotnost #financnianalyza #finance #zivot #rodina #zajisteni #bezpecnost #ochrana #budoucnost #duvera #emoce #spoluprace #pojistneplneni #hasici #policie #bezpecnostnisbor #armada#brno #aztower #collegascz