Finanční gramotnost č.3

08.02.2023
Co by mělo obsahovat životní pojištění?
Správně sestavené životní pojištění by mělo obsahovat pojištění pro případ smrti, pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity. Takto pokryjete kratší (pracovní neschopnost) i delší (invalidita) časový horizont a v případě smrti finančně zajistíte své nejbližší (splatíte bankovní úvěry).

Proč je dobré mít úrazové pojištění?
Nejdůležitějším důvodem, proč je to opravdu výhodné, je fakt, že pojistné krytí vás zajistí na dobu, kdy kvůli úrazu nemůžete chodit do práce a Vaše finanční situace se v tuto dobu zhorší. Placení hypoték, splátek úvěrů atd. je po úrazu velmi složité a finanční rezervy nemusí vždy stačit.


Kdy si udělat životní pojištění?
Nejčastěji si lidé sjednávají smlouvy o životním pojištění, když jsou věku 30 až 40 let. "Jde o vysoké procento lidí z mého celého kmene. V tomto věku lidé řeší bydlení či pořízení vlastní rodiny.
Na co si dát pozor při uzavírání životního pojištění?
Životní pojištění má především krýt riziko zdravotních komplikací, které nás v životě mohou potkat, jako je úraz, nemoc či případná invalidita. Mějte se proto na pozoru u smluv, které Vám při bližším pohledu nekryjí skoro žádná rizika a valná většina Vámi placených peněz je investiční složku.


Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním?
Úrazové pojištění nabízí pojistné krytí pouze pro případ úrazu. Životní pojištění vás chrání před větším množstvím rizik. Kromě úrazu se vztahuje například i na nemoc a vždy obsahuje pojištění úmrtí. Záleží jen na vás, jaký rozsah krytí pojistných rizik u životního pojištění zvolíte.


Jak na životní pojištění?
Při výpočtu vycházejte z vašeho čistého příjmu a pojistnou částku pro případ smrti nastavte zhruba na 2násobek až 3násobek vašeho ročního příjmu. Příklad: Měsíční příjem pana např. Jan je 30 tis. Kč. Pojistnou částku pro případ smrti (s konstantní pojistnou částkou) by tedy měl nastavit minimálně na 720 tis.


#financnigramotnost #financnianalyza #financniporadce #zivotnipojisteni #rizikovepojisteni #profesional #poradce #rizika #rodina #zivot #pojistneplneni #uraz #nemoc #sport #hypoteka #policiecz #izs #hasici #policie #armada #bezpecnostnisbor #collegascz