Finanční gramotnost

31.01.2023

Co je to pojištění?


Co je pojištění? Pojištění je finanční služba, jejímž cílem je tlumit finanční dopad určitých negativních událostí. Základním principem pojištění je rozložení výdajů na úhradu nějakého negativního jevu (například havárie, živelná pohroma, zcizení, ztráta a další) na delší časové období do pravidelných splátek.


Jak funguje pojištění?

Pojištění jako takové funguje tak, že pojišťovna vybírá od svýchpojistníků, pojistné. Pojistník, ale nemusí být nutně ta samá osoba jakopojištěný. Pojistník uzavírá smlovu a pojištěný je osoba v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Zpojistného pak pojišťovna vytváří takzvané pojistné rezervy.

Vznik pojištění

Pojištění vzniká za podmínek stanovených v pojistné smlouvě. Uzavření pojistné smlouvy vzniká k datu kdy je pojistná smlouva podepsána. Počátek pojištění je doba, od níž vznikají práva a povinnosti z pojištění. Ten je přesně stanoven v pojistné smlouvě

Proč se pojistit?

K čemu je životní pojištění a na co se mohu pojistit
Životní pojištění tu je od toho, aby vám a vaši rodině vykompenzovalo výpadek nebo snížení příjmů v případě neočekávaných životních událostí. Pojištění si můžete sjednat pro případ pracovní neschopnosti, invalidity, smrti a také na různá další rizika.

#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #pojištění #pojistneplneni #pojistenimajetku #zivotnipojisteni #rizikovepojisteni #profesional #poradce #finance #rodina #zajisteni #odpovednost #happy
#stastnyzivot #zivot #pohoda #czechrepublic🇨🇿