Podpojištění majetku

17.01.2023
Za posledních pár let strmě vzrostly nejen ceny nemovitostí, ale i ceny stavebního materiálu a stavebních prací. To má zásadní vliv na pojištění: aby klient dostal při škodě od pojišťovny dostatek peněz na adekvátní obnovu, je třeba navýšit pojistné částky v uzavřených pojistných smlouvách. Podpojištění je stav, kdy je pojistná částka sjednaná ve smlouvě nižší než adekvátní hodnota pojištěného majetku. Protože je v takovém případě oproti skutečnosti nemovitost nebo domácnost v pojištění "podhodnocená", při pojistné události pojišťovna poskytne pojistné plnění snížené ve stejném poměru, jaká je výše pojistné částky k reálné hodnotě poškozeného nebo zničeného majetku. Plná náhrada vzniklé škody tak klientovi vyplacena nebude.Pojišťovna při škodě ověřuje, jaké jsou skutečné náklady na znovupořízení dané věci (majetku), tedy novou reprodukční hodnotu. Tu poté porovná s pojistnou částkou sjednanou klientem v pojistné smlouvě. Je-li pojistná částka nastavena přiměřeně, vyplatí pojišťovna pojistné plnění v plné výši vzniklé škody. Pokud je pojistná částka nastavena neadekvátně nízko, poskytne pojišťovna plnění snížené ve výše uvedeném poměru smluvní pojistné částky a reálné reprodukční ceny, což ovšem zpravidla na opravu nebo znovupořízení věci nestačí.


 

#financniporadce #financnianalyza #pojištění #pojistenimajetku #pojistneplneni #nemovitosti #domov #rodina #zajisteni #majetek #budoucnost #bezpecnost #ochrana #hasici #policiecr #armadaceskerepubliky