Pojmy v životním pojištění 2.část

02.03.2023

pojištěný – pojištěným je každý, kdo je smlouvou o pojištěný pojištěn. Nemusí ji platit, stačí, že je ve smlouvě pojištěn. Často se používá třeba pro děti, kterou pojištěny, ale pojistku platí rodiče


pojistník – jde o člověka, který je na smlouvě v roli toho, kdo bude pojištění platit. Nemusí být pojištěn, smlouva může být sjednána například na jeho dítě. Pojistník ale samozřejmě může být zároveň i pojištěným – tam, kde se jedná o pojištění toho člověka, který jej i platí


pojišťovací zprostředkovatel nebo agent – osoba, s níž pojistník sjednává pojištění. Zprostředkovatel sjednává pro kteroukoliv pojišťovnu, agent pouze pro jednu, pro niž pracuje


vinkulace pojištění - příkaz pojistníka (pojištěného), aby pojistné plnění bylo vyplaceno třetí osobě, zpravidla věřiteli pojištěného (banka v případě hypotéky apod.). Vinkulací může být i vázání výplaty pojistného plnění na splnění dohodnuté podmínky


pojistné – platba (cena) za nasmlouvané pojištění a připojištění


zdravotní dotazník – veledůležitá součást životního pojištění. Pojišťovna si předem zjišťuje, v jakém zdravotním stavu je zájemce o pojištění. Nelze pojistit na nemoc, která propukla ještě před uzavřením pojištění. Pojistit se dá jen na nečekané události. Kdo ve zdravotním dotazníku lže nebo zatajuje, nemusí se peněz z pojistného plnění vůbec dočkat (ale přitom pojištění platil třeba desítky let)


#financnigramotnost #financniporadce #zivotnipojisteni #rizikovepojisteni #rodina #pojištění #pojistneplneni #uraz #profesional #zivot #sport #aktualizace #happy #brno #czechrepublic #policie #armada #hasici