Pojmy v životním pojištění

28.02.2023
Pojďme si udělat základní přehled o slovech, která se v pojišťovacím slovníku často objevují a o kterých byste měli vědět, co znamenají:

nahodilá událost – základní princip pojištění – veškeré pojištění lze sjednat pouze na nahodilé události, tedy na situace, o nichž se předem neví, zda nastanou. Například pokud má někdo diagnostikovanou chorobu, která běžně vede k invaliditě, nelze invaliditu z nemoci pojistit, protože už nejde o náhodnou událost, ale o předem očekávaný vývoj situace. Invaliditu lze v tomto případě pojistit pouze z úrazu

pojištění – smlouva mezi pojistníkem (klientem) a pojistitelem (pojišťovnou), ve které je stanoveno, kolik bude poštovna vyplácet pojištěnému (pojistníku) v případě, že dojde k některé z nasmlouvaných událostí, plus za jakých podmínek. Pojištění bývá uzavíráno na hlavní pojistnou událost (v případě životních pojistek je to smrt), ostatní události se pojišťují formou volitelného připojištění

pojistka - písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

připojištění – doplňkové pojištění k pojištění hlavnímu. U životních pojistek se hlavní pojištění vztahuje na smrt, připojištěny bývají nemoci, úrazy, invalidita, hospitalizace, pracovní neschopnost apod.

pojistitel – pojistitelem je pojišťovna, ten subjekt, který pojišťuje, inkasuje peníze a vyplácí případná pojistná plnění

#financnigramotnost #financniporadce #zivotnipojisteni #rizikovepojisteni #rodina #pojištění #pojistneplneni #uraz #profesional #zivot #sport #aktualizace #happy #brno #czechrepublic #policie #armada #hasici