Proč je dobré mít dostatek informací

08.04.2022

Eviduji více dotazů ohledně pojištění vojáků, policistů, hasičů, kteří dle zaslaných dotazů v tomto tápou a nemají dostatek informací. Jelikož s těmito profesemi spolupracuji dlouhodobě, tak mohu říci, že se v terénu s touto neznalostí setkávám velice často. Nebudu zde nyní konkrétní (myšleno k nějakému případu) ale uvedu pár faktů, které budou sloužit k zamyšlení (mám správně nastavenou pojistku, mám dostatečné limity, mám zvolenou pojišťovnu správně, v případě nenadálé situace bude rodina dostatečně kryta, měl/má můj poradce dostatek zkušeností ke sjednávání mé pojistky a mnoho dalšího).

Vzhledem k tomu, že veřejnost je velice málo informována o tom co vlastně dělají profesionální vojáci, policisté, hasiči atd., tak díky tomuto nelze očekávat ani širší povědomí pracovníků pojišťoven nebo poradců.

Při sepisování pojistné smlouvy se vás pochopitelně zeptají na povolání, avšak odpověď,,voják, policista, hasič...."je automaticky přiměje k tomu, že vám zdraží pojistku bez dalších úvah (informací) co potřebujete. Každý z nás má jiné potřeby a je třeba vše individuálně správně nastavit.

Voják, policista, hasič v činné službě je vážně ohrožen mnohonásobně více než, onen poradce sedící naproti němu (to je třeba si vždy uvědomit). Naopak je ve společnosti zažit fakt, že tito lidé jsou méně ohroženi civilizačními chorobami, protože konkrétně tato povolání jsou více hlídána, aby byly v dobré fyzické kondici. A právě proto je ve velkém množství pojistných smluv toto nesprávně nastavováno. Jak jsem již zmínil, tak vše je individuální a je třeba s tímto vždy i pracovat a uvědomovat si, že jakékoliv změně pracovního zaměření, ukončení poměru atd. je nutné kontaktovat svého poradce.

Je třeba si uvědomit, že pokud v důsledku úrazu nebo chronické nemoci se stav trvale zhorší, tak zaměstnavatel se s vámi bez milosti rozloučí. Pochopitelně je třeba dopředu myslet na to, že pojistit trvalé následky a vážná onemocnění je prostě žádoucí a pro vojáka, policistu, hasiče ... dvakrát oproti civilistovi.

Na co si dát nejvíce pozor ve svých (či budoucích smlouvách) - na výluky z pojištění!!!

Fakt, že vám pojišťovna přiřadí vyšší rizikovou skupinu a uvede do kolonky voják, policista, hasič-bez specifikace a podraží pojistné, ještě neznamená, že současně pojišťuje všechna vaše potřebná rizika (aktivity) při výkonu zaměstnání.

Manipulace se zbraní, s výbušinami, s chemií, pilotování letadla, skákání padákem, slaňování, řízení služebního vozidla s majákem a mnoho dalšího. To jsou všechno činnosti, které pojišťovny kryjí nerady. A co teprve pobyt v místě, kde zuří válka, nebo kde jsou časté teroristické útoky, nepokoje apod.

Závěrem jen zopakuji a doporučím: při sjednávání pojistné smlouvy se vždy musí zohlednit specifika povolání, které vždy je třeba si vykomunikovat s pojišťovnou a mít 100% jistotu, že pojistka, která je placena, tak je pro vás ta správná (o kterou se v případě potřeby můžete opřít).

Na sjednání tohoto důležitého pojištění, je třeba zvolit poradce co má s tímto zkušenosti.

Myslete na sebe a své rodiny

David Strnad

privátní finanční specialista

specializace na bezpečnostní sbory

Tel.: 778 888 545