Rizikové povolání

14.07.2022
Každá pojišťovna si sestavuje podle statistik úrazovosti a nemocí z povolání vlastní žebříčky rizikovosti profesí. Podle těchto tabulek posléze stanoví pojistné pro úrazové pojištění a pojištění pro případ invalidity při sjednávání smlouvy se zákazníkem.Povolání je jedním z faktorů, který má vliv na rizikovost klienta. Čím rizikovější povolání, tím vyšší cena pojištění (nemusi tomu takto být vždy). Znamená to, že například truhlář má pojištění dražší než úředník. Povolání většinou ovlivňuje úrazové připojištění, ale některé pojišťovny rozdělují klienty i pro nemocenská rizika.Lidé, kteří mají nakročeno ke zdravotním problémům kvůli výkonu své profese, by tomu měli přizpůsobit i svou životní pojistku. Pojištění by mělo krýt riziko invalidity a úmrtí. U vyloženě rizikové pracovní činnosti mohou využít i doplňková připojištění, která kryjí rizika pracovní neschopnosti nebo závažného onemocnění. Je nutné přesně vědět, kolik od pojišťovny dostanou a za jakých podmínek, pokud se dostanou do problémů (ve většině případů se setkávám s tím, že klienti vůbec netuší co mohou dostat).Nejnižší pojistné se stanoví pro profese spíše administrativní povahy nebo s duševní činností, vyšší pojistné pak hradí ti, kteří vykonávají středně rizikové činnosti, jako jsou například profese s manuální a fyzickou činností."Jako extrémně rizikové profese hodnotí pojišťovny například povolání, která se většinu času neodehrávají na pevné zemi, či naopak jejich činnost spočívá většinu času pod zemí."Třeba u policistů, hasičů, záchranářů rozlišují pojišťovny, jestli dělá převážně administrativní činnost, nebo zda je standardně v terénu, případně je člen zásahové jednotky. Kromě toho existují i povolání, například profesionální sportovci, pro která je třeba stanovit individuální pojistné podmínky,".Zvažte, zda není na místě se na Vaši smlouvu podívat důkladněji a nechat si ji překontrolovat. Chraňte sebe a své blízké. Stačí ☎️ a nebo 👨‍💻
#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #profesional #analytik #poradenstvi #kvalita #klient #pojistneplneni #specialista #zivotnipojisteni #rodina #deti #uraz #riziko #policiecz #policiečr#hasici #sport #zasahovajednotka #armada #doprava