Seznam rizik, co vše lze pojistit?

22.07.2022
Pro mnohé stálé tabu. Uvedu stručně, jaká jsou rizika (jak se dělí) co vše lze pojistit v životním pojištění.

SMRT

Pojištění smrti je vhodné pro klienty, kteří chtějí zajistit svou rodinu pro případ, že nečekaně zemřou. Pojistné plnění má rodině pomoci, tak aby nestrádala nebo snižovala svou životní úroveň.

Smrt všeobecná

Smrt úrazem

Smrt při dopravní nechodě

INVALIDITA

Invaliditu je možno definovat jako dlouhodobě trvající nepříznivý zdravotní stav, který vede buď k úplnému, nebo částečnému omezení pracovní schopnosti. K invaliditě může dojít v důsledku úrazu nebo nemoci.

I. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 35-49 %,

II. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o 49-69 %,

III. stupeň invalidity - pokles pracovní schopnosti o více než 70 %.

VELMI ZÁVAŽNÁ ONEMOCNĚNÍ

Pojištění velmi závažných onemocnění slouží k získání finančních prostředků na léčebné výlohy, případně na speciální péči v souvislosti s diagnostikováním závažné nemoci. 

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Trvalými následky rozumíme takové následky úrazu, u kterých již není možné vyléčení do původního stavu. 

POJIŠTĚNÍ BĚŽNÝCH ÚRAZŮ

Kryje běžné úrazy, jako jsou zlomeniny, tržné rány, pohmožděniny a jiná poranění. Má sloužit k dorovnání výpadku příjmu...Denní odškodné úrazuTělesné poškození

PRACOVNÍ NESCHOPNOST

Pojištění pracovní neschopnosti slouží k dorovnání rodinného rozpočtu v době pracovní neschopnosti.

HOSPITALIZACE

Pojištění hospitalizace slouží k zajištění finančních prostředků v případě pobytu klienta v nemocnici. 

OŠETŘOVNÉ DÍTĚTE

Tato dávka se poskytuje zaměstnanci v případě, že nemůže pracovat z toho důvodu, že jeho dítě onemocní, nebo se mu stane úraz. 

Uvádím základní rizika, která se dále dělí a je třeba vše správně propojit, nastavit, tak aby v případě nečekané situace, bylo pojištění k užitku. Pojištění je třeba pravidelně aktualizovat a hlavně mít jistotu, že ji nastavoval profesionál, který vám bude k ruce i v případě pojistné události.

 V případě zájmu o profi finanční poradenství od A do Z stačí ☎️778 888 545☎️


#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #profesional #analytik #finance #ekonomika #zajisteni #rodina #zdravi #život #bezpecnost #ochrana #hasici