Sjednat/nesjednat životní pojištění ( pracovní neschopnost)?

27.06.2022
Sjednat /nesjednat životní pojištění (pracovní neschopnost)?

Životní pojištění slouží primárně k zajištění samotného pojištěného (pro případ úrazu, nemoci) a jeho rodiny (pro případ smrti či dlouhodobé péče).

Osobně vždy kladu veliký důraz na pojištění pracovní neschopnosti, a to jak u zaměstnanců, tak i u podnikatelů /OSVČ). Dle zkušenosti z terénu mohu říci, že toto riziko nekryje téměř 80% smluv starších 5 a více let. Většina takto nepojištěných klientů reaguje tak, že si pracovní neschopnost nemohou dovolit, a že se toto připojištění jim zdá jako zbytečné. Ale v tomto se velice pletou.

Např. v jediném případě, kdy zaměstnanec nepřijde o svůj výdělek v případě úrazu a má nárok na 100% platu, je uznaný pracovní úraz. V případě, že se zraní svojí vlastní nedbalostí, tak bude pobírat jen a pouze 60% platu.

Nesrovnatelně hůře je na tom situace u OSVČ. V případě, že si OSVČ připlácí na nemocenské, tak měsíčně dostane od státu cca 2500,- Kč. A v této době jistě uznáte, že se s touto částkou opravdu nedá žít. Pokud si ale OSVČ nemocenské pojištění neplatí, nedostane samozřejmě nic.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplívá, že každý by se měl zajistit pro případ, že důsledkem pracovní neschopnosti přijde o svůj příjem

Navíc riziko pracovní neschopnosti kryje i léčení nemocí!!

Uvedu pár příkladů příklady:

1.     Číšník, který dostane žloutenku. Pro něj to znamená dlouhodobou pracovní neschopnost, protože musí být v karanténě a teprve když je zcela zdráv, může se vrátit do práce. Má takový číšník naspořeno tolik aby měl v tomto případě z čeho brát? Má číšník sjednané toto připojištění aby nemusel sahat na úspory?

2.     Řemeslník, který si poraní záda. Např. vyhřezlé ploténky nekryje téměř žádné úrazové pojištění. Jedinou nadějí je pojištění pracovní neschopnosti. Počítal řemeslník s tímto a pravidelně si odkládal pro takovéto nenadálé případy? Myslel na to, že má rodinu, závazky atd. a sjednal si toto připojištění?

3.     Policista se zraní při svém oblíbeném sportu (mimo práci). Díky potřebě být 100% zdravotně v pořádku pro výkon služby, je nyní postaven mimo službu (do stavu pracovní neschopnosti). Měl předem dostatek informací o tom jak je jeho pojištění nastavené a zda kryje i tyto událost? Měl správně nastaven finanční plán aby i tak ho tato situace nezaskočila?

Věřím, že už chápete, proč jsem přesvědčen, že pojištění pracovní neschopnosti je jedním z nejdůležitějších připojištění. A současně znovu připomínám, že podle mých zkušeností jde o riziko, které klienti nejčastěji opomíjejí.

Problematika životního pojištění není lehká a je třeba k němu i tak přistupovat. Nikdo z nás není nesmrtelný, nikdo z nás nemůže 100% říci, že se mu nic nestane a tak bych mohl pokračovat hodně dlouho.

Nezapomínejte na to, že životní pojištění je komplexní nástroj pro vaše zabezpečí v případě nenadálé události. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to se nad tímto zamyslet.

Chci každému z vás poskytovat špičkové (profesionální) poradenství a proto si pozorně vyslechnu každého, abych zjistil potřeby a přání a teprve na základě těchto informací se můžeme posunout dále. Věřím, že pro mnohé je tato forma spolupráce zcela nová ale jen takto mohu s klientem navázat dlouhodobou a oboustranně uspokojivou spolupráci.

#financniporadce #financnianalyza #pojištění #pojistneplneni #uraz #profesional #rizika #zivot #rodina #inflace #informace #kvalita #klient #moudro #kzamysleni #jistota #expert #specialista #analytik #benefit #czechrepublic #zivotnipojisteni #izs #hasici #policiecz