Zlato. Bylo, je a bude!

15.11.2022
Proč investovat do zlata? 🧐Je inertní, nestárne, nekoroduje. Ročně ho vytěžíme pouze 3 tisíce tun, milionkrát méně než železa, a jeho zásoby jsou omezené.☆Obchodování se zlatem má bohatou historii.☆Zlato uchovává hodnotu během ekonomické nestability.☆Zásoby zlata jsou omezené (přístup k dalším zásobám zlata je technologicky náročnější a požene cenu zlata nahoru).🤔☆Zlato jako komodita představuje vhodný diverzifikační nástroj pro portfolio tvořené převážně z akcií, dluhopisů a jiných podobných cenných papírů.☆Zlato není sezónní a nemá na trhu přímý substitut.Zlato je po tisíce let vnímáno jako hlavní uchovatel hodnoty a univerzální platidlo. Zatím co jiná platidla podléhají inflačnímu a politickému vlivu, zlato si udržuje svou univerzální hodnotu kdekoliv na světě. Právě proto má obchodování se zlatem historii sahající až do počátků dnešní civilizace.V době ekonomické nestability slouží zlato investorům jako stabilizace a v dobách ekonomického růstu jako vhodný diverzifikační nástroj. Díky historii a vysoké integraci zlata v dnešní ekonomice platí, že čím déle investice do zlata trvá, tím je výnosnější a bezpečnější.👍
#financniporadce #financnianalyza #financnigramotnost #poradenstvi #profesional #komodity #zlato #gold #investor #sporeni #zajisteni #finance #rodina #stribro #financnirezerva #inflace #diverzifikace